Безработицата може да е причина за възникване на диабет