Показват документ на 250 години за Деня на архивиста в Бургас