Община Пловдив – добър пример в работата си по въвеждане и управление на съвременни технологии