България е получила 5,4 млрд. евро от ЕС от 2007 до 2013 г.