Община В. Търново получава 71 656 лева допълнително за дейности в образованието