Въвеждат електронен прием в учебни и детски заведения в Сливен