Новият рибарски мостик ще е на 150 метра навътре в морето