Нетера ще изгради обсерватория за българския олимпийски отбор по астрономия