"Информационно обслужване" ще брои гласовете на изборите и референдума