Регионалното министерство ще санкционира общини, спъващи ВиК реформата