Експозициите и обектите на Регионален исторически музей-В. Търново с променено работно време през октомври