Велков е малко по-бърз от Баба Меца и няма да липсва