Д. Димитров: Рядко се очаква президентските избори да направят драматична промяна в конфигурацията