УНИЦЕФ: Момичетата прекарват 40% повече време, вършейки домакинска работа, в сравнение с момчетата