С участие в три ателиета младежи от Кюстендил работят по превенцията на насилието