Преди 20 години Франция посочи края на Пеневата чета