Зоопарк в Пекин се гордее с три бебета леопарди и седем лъвчета