Доц. д-р Анна Драганова: Апарат открива болестите, преди да се изявят