Раздвижване в производството, строителството и търговията през август отчита НСИ