Преработващата промишленост дърпа растежа на сектора през август