Мирела Демирева се отказа от премия в полза на детско състезание