Предоставят безплатни изследвания на костната плътност в болницата