Повече от 20 милиона ученика използват Chromebook лаптопи