Национална среща на земеделските производители в България ще бъде под мотото „10 години членство на България в ЕС“