46% от фирмите у нас са получавали искане за подкуп от държавна структура