Главчев: Изумен съм, че опозицията се лишава от правото си на парламентарен контрол