Варненското пристанище посрещна най-дългия кораб от 15 години насам