Разходите за ликвидиране на последствията от аварията на АЕЦ "Фукушима-1" нарастват почти тройно