40-годишните дами са по-добри от тези на 20 години в няколко отношения