Продължава дейността за консултиране на родители в 8 училища в Русенско