Българският екип на „Девин” спечели голямата награда в международен бизнес конкурс