Майката има решаваща роля за интелигентността на детето