178 710 са имащите право на глас на територията на област Сливен