Вината от Бордо продължават да се търсят активно в Китай и по-малко в Европа