МОН подобрява образованието в сътрудничество с общините