Споделеното финансиране вече е работеща алтернатива и у нас