Арън Екхарт: Изисква се голяма отговорност да играеш реални личности