Откриват новата пречиствателна станция за отпадъчни води в Шумен