На 22 октомври изтича срока да подадете завление за гласуване по настоящ адрес