Карел Крал: За либерализацията на енергийния пазар се говори с повече емоция