Чуждите инвеститори са се завърнали към японските акции