Секси репортерка е най-впечатляващият трансфер в Сърбия