Wall Street почти застина в очакване на данните за заетостта