Изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” се запозна с технологичните процеси в Машиностроителния завод на ТВЭЛ под Москва