Тръбите, положени по "Южен газов коридор" са ефективни и осигуряват надеждност на транзита за "Турски поток"