Три от индексите на БФБ приключиха деня с повишения