Акад. Кадиев: Новият закон за образованието е престъпен закон