Младежи събират и продават дрехи за спасението на Бехи