Водата на Кабиленски манастир лекува 20 вида болести