„Трейс“ ще санира 8 сгради в Монтана срещу 900 хил. лв.